Les Gîtes au fil du Loison

Email:    Info line: +33 615 322 305

affouage

Affouage of het recht op hout

Er is in Frankrijk een recht van iedere burger, en dat is het recht op hout. Dit recht en de organisatie van de verdeling onder de inwoners van het dorp is bij wet vastgelegd.

Hoe werkt dat nu? Wij wonen in Brouennes en hebben het recht om ons mee in te schrijven voor de "affouage". In het najaar krijgen we een uitnodiging in de brievenbus. Op de opgegeven datum en uur begeven we ons naar het gemeentehuis waar de burgemeester uitlegt welk deel van het bos dit jaar gemarkeerd is.

Het deel is onderverdeeld in kleinere delen en door middel van loten worden de stukken verdeeld. Sommige stukken zijn makkelijker te bereiken of hebben makkelijker bomen om neer te leggen.

De bomen worden op voorhand gemarkeerd door een boswachter van het ONF (office national du forêt) een staatsbediende. De boswachter markeert alle bomen die niet mooi van vorm zijn, te dicht bij andere staan, geen kans hebben om mooi waardevol constructiehout of meubelhout te leveren. Hij pakt dat zodanig aan dat de affouage een beter bos oplevert. Het bos is opgekuist.

Het eerste weekend dat het weer het een beetje toelaat is het een plezier om naar het bos te gaan. Een groot deel van het dorp is aan 't zagen, klieven en stapelen. Het staat er vol met terreinwagens en tractoren, jong en oud is bezig, de kinderen helpen mee, hoe klein ze ook nog zijn, ze hebben koffie en broodjes mee, en een borrel voor de mannen als het echt koud is. Overal hoor je de kettingzagen, hoor je het staal op staal van de wiggen die in het hout gedreven worden. Alleen de aangeduide bomen mogen geveld worden. Haagbeuk,eik en beuk gaan tegen de vlakte en worden op stukken gezaagd van 1 meter lang. De te dikke stukken worden gekliefd ter plekke met de bijl en de wiggen. De te kleine takken gaan op een hoop en veranderd op termijn in humus.

Nadat de stapels klaar zijn zal de houthoeveelheid gemeten worden. Het aantal stère (1 stere is 1m3 hout los gestapeld) vermenigvuldigd met 7 of 8 euro per stère is af ter rekenen met de gemeente. Het hout mag getransporteerd als de hoeveelheid betaald is en als de boswachter het bos vrijgeeft. En dit hangt af van de weersomstandigheden; is het bv te nat zal het bos door de tractoren en de 4x4 's te veel schade ondervinden.

Wij stoken hoofdzakelijk op hout, omwille van de prijs, maar zeker ook omdat hout stoken CO2 neutraal is. De boom nam immers evenveel CO2 uit de lucht als hij teruggeeft als hij verbrand wordt. Zouden we hem niet verbranden rot hij uiteindelijk weg in het bos wat evenveel CO2 geeft, en wij stoken dan met fossiele brandstoffen.